Dachówki


Pokrycie dachowe o najdłuższej tradycji, a kryte nimi dachy uważa się za najładniejsze i bardzo trwałe. Można je kłaść na wszystkich dachach, nawet na tych bardzo skomplikowanych, z licznymi krzywiznami i załamaniami, jeśli oczywiście mają odpowiedni spadek i mocną więźbę.


DACHÓWKI